Digital Ethics

“As a technologist, I see how AI and the fourth industrial revolution will impact every aspect of people’s lives.”

Fei-Fei Li 

Artificiële intelligentie lijkt in alle domeinen van ons leven door te dringen. Zoals bij elke evolutie zijn er ook aan de AI-evolutie zowel positieve als negatieve mogelijkheden verbonden. Maar AI brengt ook een aantal ethische uitdagingen met zich mee. Het is dan ook best om deze ethische uitdagingen mee te nemen in het ontwerpen van nieuwe systemen. Vandaar dat de Europese Commissie verschillende kaders heeft ontwikkeld. Er zijn verschillende whitepapers gepubliceerd over responsable AI, trustworthy AI en human centered AI.

Daarnaast zijn er ook heel wat tools op de markt gebracht om met ethische aspecten om te gaan, maar vaak zijn deze tools niet aangepast aan de concrete realiteit. Met conectar help ik jouw bedrijf om de verschillende kaders en visies concreet te maken en om eventueel nieuwe ethische knopen te ontwarren op de werkvloer.

Op deze website vind je blogberichten die met een zekere regelmaat verschillende aspecten van AI en ethiek onder de aandacht brengen.

Verken verder wat een digital ethicist voor jouw bedrijf kan betekenen aan de hand van dit voorbeeldprofiel.

Create a website or blog at WordPress.com