Agility coaching through Emotional Intelligence

What really matters for success, character, happiness and life long achievements is a definite set of emotional skills – your EQ — not just purely cognitive abilities that are measured by conventional IQ tests.

(Daniel Goleman)

Waarom hebben sommige mensen een groter emotioneel welzijn dan anderen? Waarom zijn sommige mensen beter in staat om succes te bereiken in hun leven? Wat zorgt ervoor dat de ene meer veerkracht heeft dan de ander? Waarom hebben sommige grote moeite met elke verandering, terwijl anderen die verandering net opzoeken? En waarom slagen mensen met een hoog IQ vaak niet, terwijl mensen met meer beperkte intelligentie wel slagen in het leven?

Emotionele intelligentie (EQ) beschrijft het vermogen van een persoon om zijn eigen emoties en die van de mensen om hem heen te identificeren, te begrijpen, te beheersen en aan te wenden. EQ is een verzameling van essentiële vaardigheden voor interpersoonlijke communicatie en is een aandachtspunt geworden in heel wat organisaties.

In het bedrijfsleven is heel vaak sprake van agility. In de literatuur wordt echter niet altijd geduid wat precies met het begrip wordt bedoeld. In onze manier van coachen verbinden we agility met emotionele intelligentie. Via emotionele intelligentie kunnen we de veerkracht en de agility van iemand versterken.

Je persoonlijk EQ verhogen

EQ kan mensen ertoe brengen om beter met verschillende situaties om te gaan. Het verbeteren van het EQ kan het well-being verhogen en kan mensen flexibeler en stressbestendiger maken in het dagdagelijkse leven.

EQ heeft een directe invloed op de manier waarop je zaken aanpakt, op je manier van in het leven staan. Dit gaat van grote projecten tot omgaan met stress, tot het al dan niet kunnen afblijven van chips en chocolade tijdens een gezellige TV-avond.

EQ op de werkvloer

Op de werkvloer zien we dat werknemers met voldoende EQ wendbaarder en veerkrachtiger zijn bij veranderingen in de organisatie. Daarom is het verhogen van het EQ van werknemers en leiders een goede manier om het omgaan met de agility op de werkplaats te verbeteren. Een personeelsbestand bestaande uit emotioneel intelligente personen verbetert bovendien de relaties binnen het team en draagt bij tot een positieve werkcultuur.

Emotioneel onintelligente medewerkers hebben moeite hun gevoelens te beheersen. Als gevolg daarvan handelen zij vaak impulsief zonder goed na te denken over hun gedrag en de gevolgen van hun acties .

Het ontwikkelen van EI kan mensen helpen zichzelf beter te begrijpen en hen uitrusten met de vaardigheden die nodig zijn om toekomstige denkprocessen en handelingen te sturen.

Ook voor leidinggevenden is EQ van groot belang. Nog te vaak worden mensen tot leidinggevende gepromoveerd enkel op basis van hun intelligentie, op basis van anciënniteit of op basis van bepaalde taken die ze als werknemer goed deden. Om leiding te geven is echter meer nodig, zoals stress management, interpersoonlijke vaardigheden, empathie, communicatieskills…

De EQi waarmee gewerkt wordt binnen Conectar biedt het grote voordeel dat (1) de vragenlijst een sterke wetenschappelijke onderbouw heeft en (2) dat ze mogelijkheden opent om bewust te worden van sterktes en van groeikansen.

Via workshops of coaching kunnen deze groeikansen in kaart worden gebracht en kan een groeipad worden uitgetekend.

Mogelijke benefits van het werken met EQi:

Aan de slag met EQi ?

Het eigen EQ verhogen? Een pad voor leiderschapsontwikkeling uittekenen? Je eigen agility of de agility in uw organisatie verhogen? Dan is het werken met de EQi zeker iets voor jou of jouw organisatie.

Create a website or blog at WordPress.com