Wat is Enneagram?

Het enneagram is een persoonlijkheidsmodel dat zich met bewust of onbewust gedrag bezighoudt. Wereldwijd hebben heel wat mensen mogen kennis maken met het ruime potentieel van het enneagram. Het model zelf is geworteld in een lange filosofische en spirituele traditie. De laatste jaren is er steeds meer onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouw van het model.

Omwille van het ruime potentieel wordt het steeds meer ingezet als een coachingstool. En alhoewel het werkt met negen types, is het niet bedoeld om mensen in hokjes te stoppen. Wie wordt immers graag in een vakje gestopt? Iedereen heeft elementen van de negen types, maar we rijden ons vaak vast in ons kerntype. Wat het Enneagram doet is een wegwijzer aanbieden om te groeien als mens vanuit datgene wat ons motiveert en in beweging zet.

Het Enneagram toont ons blinde vlekken, duidt aan waar we vastlopen en wat ons motiveert om bepaalde dingen wel of niet te doen. Echte transformatie bestaat erin om net uit alle mogelijke vakjes te komen en boven één bepaalde typologie uit te stijgen.

Wat kan het Enneagram doen voor mij?

Aan de hand van een vragenlijst (iEQ9) krijg je als klant een heel uitgebreid rapport aangereikt. Dit rapport is een echte eye-opener. Je herkent je in heel wat zaken, maar leert tegelijk waar je ontwikkelingskansen zitten als mens, als leider…

Wil je zicht krijgen op jouw drijfveren?

Wil je een instrument aangereikt krijgen dat je helpt groeien als persoon of als leider?

Wil je jouw blinde vlekken leren integreren?

Wil je inzicht krijgen in de kansen en valkuilen van jouw stijl van communicatie, feedback en leiderschap?

Wil je datgene waarin je vandaag nog vastloopt overstijgen?

Ben je op zoek naar zelftransformatie?

Dan is het enneagram zeker iets voor jou.

Create a website or blog at WordPress.com