Coaching is unlocking a person’s potential

to maximize their growth

(John Whitmore)

Life coaching

Binnen life coaching zoeken we samen naar groeikansen in jouw leven. Life coaching helpt je om meer balans te vinden in je leven door die aspecten op te nemen die je hinderen om het leven in zijn volheid te omarmen.

Vaak is verandering een traject dat tijd vraagt. In coaching werken we stap voor stap in de richting van de verandering die jij in je leven wil binnenbrengen.

Verandering kan op vele vlakken gebeuren: in onze manier van omgaan met stress, in de balans tussen ouder en partner zijn, in de work-life balance, in de manier waarop we met voeding en beweging omgaan… Wat je ook anders wil in je leven, het vertrekpunt is altijd jouw eigen motivatie om aan de slag te gaan.

Coaching kan jou een hele stap op weg helpen om te groeien in well-being, maar dient soms gecombineerd te worden met andere begeleidingstechnieken. Waar nodig kan ik doorverwijzen naar mensen met expertise op het vlak van voeding, beweging of lichaamswerk.

Wat is well-being?

Well-being wordt dikwijls beschreven als ‘goed in je vel zitten’, gezond of gelukkig zijn. Wie ooit de ervaring heeft gehad van ongezond te zijn weet hoe belangrijk gezondheid is. En zijn we niet allemaal op zoek naar geluk? Well-being, gezondheid en geluk zijn verbonden met heel wat verschillende elementen in ons leven.

Onze manier van denken en onze overtuigingen over onszelf en hoe het leven zou moeten zijn bepalen voor een groot stuk hoe we in het leven staan. Onze mindset heeft een directe invloed op ons lichaam en onze emoties. Het omgaan met ons denken is een eerste ingangspoort om het leven (opnieuw) in handen te nemen. Heel wat mensen beginnen hun traject naar zelfontwikkeling met het uittesten van vormen van meditatie die heel heilzaam zijn.

Coaching kan ondersteuning bieden in de zoektocht naar je authentieke zelf. In een coachingstraject kan je aan de slag met verschillende overtuigingen die in de weg zitten om met een brede open kijk naar jezelf en naar de wereld te kijken.

De mindset beïnvloedt ons lichaam, maar het lichaam beïnvloedt ook de geest. Lichaam en geest zijn met elkaar verweven. Het lichaam toont ons waar en hoe emotie is blijven vastzitten in ons leven. Door emotioneel lichaamswerk, massagetechnieken, shiatsu, acupunctuur, ademwerk of andere vormen van lichaamswerk kan een proces gegaan worden om met rouw, verdriet of woede om te gaan.

Well-being hangt ook samen met het voedsel dat we eten. Heel wat Oosterse culturen zijn overtuigd van de manier waarop voedsel voor een groot deel als medicijn kan dienen. Het veranderen van ons voedingspatroon kan een belangrijke invloed hebben op onze emoties, onze mindset en zelfs op onze spiritualiteit.

Job Coaching

Job coaching zet in op alle aspecten van je leven die met het werk te maken hebben. In je leven spendeer je heel wat tijd op het werk. Als werknemer vorm je mee de kern van een organisatie. Toch is er niet altijd honderd procent verbinding tussen je job, je talenten en je professionele ambities.

Of er zijn een aantal struikelblokken die in de weg staan om je werk met passie en overtuiging te doen, zoals een tekort aan zelfvertrouwen, perfectionisme, negatieve copingstrategieën voor stress, conflicten op de werkvloer.

Coaching kan er voor zorgen dat je opnieuw de verbinding kan maken met jezelf en met je job. Momenteel bied ik drie vormen van job coaching aan: in-company coaching, online coaching & wandelcoaching.

Coachen met loopbaancheques is mogelijk

Create a website or blog at WordPress.com