Koppelrapport

Valentijn is vaak een gecommercialiseerd gebeuren, maar het biedt ook de gelegenheid om de liefde te vieren. Hoe beter de liefde vieren dan ze nieuwe zuurstof te geven? Het koppelrapport van iEQ9 biedt daar alle kansen toe.
report-sample-couple
Krijg nu een koppelrapport voor de prijs van twee standaardrapporten (2 x 50 euro). Beide partners vullen hun eigen vragenlijst in en op basis daarvan wordt een rapport gemaakt op relatieniveau.

Het koppelrapport brengt het unieke perspectief van beide partners in kaart en brengt van beiden de persoonlijke gaven en uitdagingen in kaart. Het 50-pagina’s lange rapport omvat het volledige spectrum van de Enneagramwijsheid en brengt op die manier heel wat verschillende elementen aan de oppervlakte. Door het enneagram type, de instincten, de subtypes, de centra van expressie, de interactiestijlen te bekijken, belicht het rapport de gemeenschappelijke sterktes en hoe deze beter op elkaar afgestemd kunnen worden om tot een betere samenwerking te komen.
couple-read-mail-lg
Het iEQ9 Enneagram koppelrapport beschrijft 18 relatiethema’s.

Het rapport biedt ondersteuning

  • voor een sterkere, meer ondersteunende en gezondere relatie
  • om jezelf, je partner en je relatie vanuit een heel nieuw licht te bekijken
  • om diepere connectie te maken
  • om het beste in elkaar naar boven te brengen
  • om miscommunicatie te verminderen en elkaar helderder te begrijpen.
  • om wederzijds begrip en compassie te verdiepen
  • om je dichter bij je partner te brengen
  • om je leven te samen te verrijken
  • om elkaar te waarderen en te ondersteunen in elkaars ouderschapsstijl