ETHIEK als hefboom voor INNOVatie in AI

AI en ethiek is een hot item vandaag. Aan de hand van een eigen stappenplan neem ik je mee in hoe je ethiek integreert in de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Daarbij is ethiek meer dan een begrenzing van het ontwikkelingsproces, maar een manier om innovatie te versnellen.

Positieve gezondheid en well-being

In alle rapporten over HR-trends voor 2023 vinden we het well-being van werknemers terug. Wat is well-being en hoe kan je op een onderbouwde manier met well-being aan de slag in je onderneming? Aan de hand van het model van positieve gezondheid reik ik je handvaten aan om concrete stappen te zetten rond je eigen well-being en het well-being in je organisatie

ENNEAGEAM

Maak kennis met het enneagram. Het enneagram is een fascinerende tool die je inzicht heeft in een aantal basisdynamieken van je persoonlijkheid. In de werksituatie maakt het je duidelijk waar je valkuilen en kansen liggen. Bovendien liggen in het enneagram ook sleutels verscholen voor het ontwikkelen van je eigen leiderschapsstijl, voor betere communicatie, voor conflicthantering én voor persoonlijke ontwikkeling.

Omgaan met Traumareacties van werknemers in een organisatie

Misschien heb je ook al gemerkt dat je door iets kleins helemaal door het lint kan gaan en dat er andere grotere zaken zijn die je helemaal niet lijken te raken. Dan ben je zeker niet de enige. Sommige thema’s leveren sneller stress op dan andere omdat er onderliggend trauma’s aanwezig zijn. In deze lezing krijg je basisinzichten in wat trauma is en leer je hoe je traumareacties bij jezelf en anderen kan leren kennen. Je krijgt ook een aantal tools aangereikt om met verschillende traumareacties om te gaan.

Emotionele Inteligentie (EQ)

Misschien heb je ook al gemerkt dat een hoog IQ niet noodzakelijk leidt tot stressbestendigheid en tot een goede manier van omgaan met anderen. Dat heeft alles te maken met een andere vorm van intelligentie: emotionele intelligentie. Via het wetenschappelijke model van Bar-on brengen we in kaart wat je emotionele intelligentie bepaalt en hoe je hierin stappen vooruit kan zetten.

Positive intelligence

Wat als je zicht kreeg op wat je tegenhield om je volle potentieel waar te maken? Het model van positieve intelligentie dat werd ontwikkeld door Shirzad Chamine biedt daartoe een unieke kans. Vanuit verschillende takken van de wetenschap toonde Shirzad aan dat we allemaal een aantal saboteurs hebben die ons afremmen om ons volle potentieel waar te maken. We reiken tools aan om deze saboteurs te verminderen en om een ander deel van onze hersenen te activeren die ons helpt om op een andere manier met onszelf en anderen om te gaan.

Conflicthantering

Conflict in een organisatie is noodzakelijk. Het is de motor om zaken vooruit te helpen. Toch is er nog een lange weg te gaan in vele organisaties om op een goede manier met conflict om te gaan. Leer je eigen manier van omgaan met conflicten verruimen met de integratie van andere conflicthanteringsstijlen en met het aanpakken van een aantal factoren die het omgaan met conflict negatief beïnvloeden. In een meer uitgebreide versie van deze lezing/workshop kunnen ook tools aangeleerd worden om als team conflictuitnodigend te leren werken.

Je eigen vorming op maat?

Je bent op zoek naar een spreker in verband met een thema dat jou bezighoudt?

Ik werk graag een voorstel op maat van jouw organisatie uit.

Create a website or blog at WordPress.com