Stress coaching

Stress?

Iedere mens ervaart stress. Op zich is dit een gezond proces dat ons helpt om ons lichaam alert te maken voor komende gevaar.

Alleen wordt dit mechanisme in onze samenleving getriggerd door zaken die niet altijd levensbedreigend zijn. We maken ons zorgen voor een deadline die eraan komt of we piekeren erover of we wel goed gereageerd hebben op wat een collega zei…

Bovendien nemen we niet altijd de tijd om voldoende te herstellen na een stressreactie van ons lichaam.

We onderscheiden vier stress zones:

  • Groen – Relax (geen stress)
  • Oranje – Positieve stress (je hebt positieve stress nodig om te groeien)
  • Rood – Negatieve stress (vaak te veel prikkels met weinig output)
  • Blauw – hier ga je over op automatische piloot en verlies je verbinding met de realiteit

Bij conectar kan je terecht voor begeleiding op alle verschillende stressniveaus.

Begeleiding kan bestaan uit relaxatietherapie, stress coaching of burn-out coaching

Bij conectar kan je terecht voor begeleiding op alle verschillende stressniveaus.

Overspanning

Als stress chronisch wordt en niet meer afgewisseld wordt met ontspannende momenten, dan verbruiken we meer energie dan we opladen. Op dat moment ontstaat het gevoel niet meer tot rust te (kunnen) komen. Er ontstaan fysieke en psychische klachten. Als deze klachten hinderend zijn voor ons functioneren en minstens drie maanden aanhouden, spreken we van overspanning.

Coaching helpt hier door jouw verschillende stressmechanismen te verkennen en door te zoeken naar een hernieuwde balans tussen inspanning en ontspanning.

Burn-out

“Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.”

Als overspanning te lang aanhoudt, lopen we risico op burn-out. Een burn-out is dus een stressgerelateerde aandoening en wordt volgens recent onderzoek gekenmerkt door vijf symptomen:

Coachingsaanbod bij burn-out

Na het in beeld brengen van jouw persoonlijk verhaal, focust het coachen bij burn-out zich voornamelijk op drie elementen:

(1) Het terug op kracht komen door een hernieuwde balans tussen inspanning en ontspanning;

(2) Zoeken naar andere manieren om met stress om te gaan en om in het werk te staan. Het unieke van mijn benadering is dat dit gebeurt aan de hand van het enneagram.

(3) Reïntegratie op de werkplaats. Daarbij is er aandacht voor twee zijden van het verhaal. Burn-out is werkgerelateerd. Het is daarom zeker goed om naar het werk en de werkomstandigheden te kijken. Daarnaast is het even belangrijk om te kijken naar de eigen veerkracht om deze te verhogen.

Deze 3 fasen zijn echter slechts een achtergrondskader. Elke coaching volgt de thema’s en het tempo van de cliënt.

Het unieke aan de aanpak van conectar is de focus op een holistische aanpak. We kijken niet alleen naar het mentale aspect, maar gaan ook (indien gewenst) met voeding, beweging en het lichaam aan de slag. Waar nodig verwijs ik hiervoor ook door naar het netwerk van collega’s dat ik de laatste jaren heb opgebouwd.

In burn-outbegeleiding neem ik de methode van Anita Rogiers als uitgangspunt. Ik vul aan met een ruim palet aan coachingstechnieken, NLP-technieken, creatieve werkvormen… Op vraag van de cliënt, en in samenspraak met de cliënt, kan ook de werkgever betrokken worden.

Create a website or blog at WordPress.com