Stress- en burn-out coaching

“Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van.”

Stress

Iedere mens ervaart stress. Op zich is dit een gezond proces dat ons helpt om ons lichaam alert te maken voor komende gevaar.

Alleen wordt dit mechanisme in onze samenleving getriggerd door zaken die niet altijd levensbedreigend zijn. We maken ons zorgen voor een deadline die eraan komt of we piekeren erover of we wel goed gereageerd hebben op wat een collega zei…

Bovendien nemen we niet altijd de tijd om voldoende te herstellen na een stressreactie van ons lichaam.

Sommige mensen ervaren veel sneller stress dan anderen. Tijdens coachen brengen we in kaart wat het stressmechanisme in gang zet en zoeken we naar alternatieven om met stress om te gaan.

Overspanning

Als stress chronisch wordt en niet meer afgewisseld wordt met ontspannende momenten, dan verbruiken we meer energie dan we opladen. Op dat moment ontstaat het gevoel niet meer tot rust te (kunnen) komen. Er ontstaan fysieke en psychische klachten. Als deze klachten hinderend zijn voor ons functioneren en minstens drie maanden aanhouden, spreken we van overspanning.

Coaching helpt hier door jouw verschillende stressmechanismen te verkennen en door te zoeken naar een hernieuwde balans tussen inspanning en ontspanning.

Burn-out

Als overspanning te lang aanhoudt, lopen we risico op burn-out. Een burn-out is dus een stressgerelateerde aandoening en wordt volgens recent onderzoek gekenmerkt door vijf symptomen:

  • Uitputting (zowel fysiek als emotioneel)
  • Cognitief controleverlies (geheugenproblemen, concentratieproblemen…)
  • Emotioneel controleverlies (heftige emotionele reacties)
  • Depressieve klachten
  • Mentale distantie (mentaal afstand nemen van het werk)

Na het in beeld brengen van jouw persoonlijk verhaal, focust het coachen bij burn-out zich voornamelijk op drie elementen:

(1) Het terug op kracht komen door een hernieuwde balans tussen inspanning en ontspanning;

(2) Zoeken naar andere manieren om met stress om te gaan en om in het werk te staan;

(3) Reïntegratie op de werkplaats. Daarbij is er aandacht voor twee zijden van het verhaal. Burn-out is werkgerelateerd. Het is daarom zeker goed om naar het werk en de werkomstandigheden te kijken. Daarnaast is het even belangrijk om te kijken naar de eigen veerkracht om deze te verhogen.

Coachingsaanbod

Het unieke aan de aanpak van conectar is de focus op een holistische aanpak. We kijken niet alleen naar het mentale aspect, maar gaan ook (indien gewenst) met voeding, beweging en het lichaam aan de slag. Waar nodig verwijs ik hiervoor ook door naar het netwerk van collega’s dat ik de laatste jaren heb opgebouwd.

In burn-outbegeleiding neem ik de methode van Anita Rogiers als uitgangspunt. Ik vul aan met een ruim palet aan coachingstechnieken, NLP-technieken, creatieve werkvormen… Waar dat mogelijk is wordt, in samenspraak met de cliënt, ook de werkgever betrokken. Globaal gezien wordt in 8 stappen gewerkt. Deze acht stappen zijn echter slechts een achtergrondskader. Elke coaching volgt de thema’s en het tempo van de cliënt.

Fase 1: Opladen

Stap 1: Je leert je fysieke en mentale toestand kennen en accepteren

Stap 2: Je krijgt inzicht in je klachten en stressbronnen

Stap 3: Je herstelt je conditie: ontspannen, slaap, bewegen, voeding, enz. – de resetknop

Fase 2: Oplossen

Stap 4: Je leert minder piekeren en omgaan met emoties

Stap 5: Je vindt oplossingen voor je stressbronnen

Stap 6: Je ontdekt of je talenten, waarden en missie bij je werk passen

Fase 3: Oppakken

Stap 7: Je bereidt terugkeer naar werk voor

Stap 8: Je pakt je taken en rollen geleidelijk weer op en werkt aan terugvalpreventie.